'Gezonde en toekomstbestendige scholen voor alle kinderen in Nederland' is een aanpak voor schoolbesturen en gemeenten om samen met hulp van marktpartijen schoolgebouwen in het primair onderwijs te verduurzamen, door de gebouwen gezond en toekomstbestendig te maken binnen de mogelijke financiële kaders.

Om schoolgebouwen te verbeteren en onderhouden, is geld nodig. Sinds 1 januari 2015 zijn schoolbesturen in het basisonderwijs verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun scholen. Zij ontvangen hiervoor budget van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoe gaan schoolbesturen deze nieuwe taak invullen? Welke ondersteunende taak blijft de gemeente vervullen?

Om scholen hierbij te ondersteunen hebben Strukton Worksphere, ABN AMRO en mc2 conceptontwikkeling de handen ineengeslagen in het consortium ‘1000 Scholen’. 

De publicatie Gezonde en toekomstbestendige scholen voor alle kinderen in Nederland is bedoeld voor opdrachtgevers en eindbeslissers (gemeenten en schoolbesturen) in het basisonderwijs die hun vastgoed professioneel willen verduurzamen en beheren. Met als doel de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen van Nederland te stimuleren en vertrouwen te geven in professionele ondersteuning door marktpartijen.

De publicatie is te downloaden via de site van AbnAmro.