Het is een bekend beeld geworden in Nederland: bouwactiviteiten in de nabijheid van leegstaande panden. De leegstand van winkels en kantoren is opgelopen tot respectievelijk 8 en 16 procent. Hoe vallen die bouwactiviteiten en leegstand met elkaar te rijmen?

De ontwikkeling van vastgoed lijkt een lange remweg te hebben. Het PBL en de ASRE hebben de handen ineengeslagen en gezamenlijk geanalyseerd welk systeem ten grondslag ligt aan het overaanbod van kantoren en winkels. Meer nog dan de economische crisis, is het systeem van formele en informele spelregels debet aan de leegstand.

De publicatie Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten is te downloaden via de site van Planbureau voor de Leefomgeving.