Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vandaag de Monitor Brede Welvaart gepresenteerd. Hierin zijn niet alleen de financiële cijfers van ons land meegenomen, maar ook de tevredenheid over zaken als gezondheid, milieu, vertrouwen, onderwijs, arbeid, veiligheid en ongelijkheid. In de afgelopen acht jaar is een stijgende lijn te zien, stelt het CBS vast.

De monitor geeft aan de hand van 21 trends een beeld van de brede welvaart in ons land. Bij drie trends (milieu, aantal mensen met overgewicht en tevredenheid met de vrije tijd en het oppervlak aan beschermde natuurgebieden) is een neerwaartse spiraal te zien, zeven scoorden positief en de rest neutraal. De monitor maakt onderscheid tussen drie dimensies: hier en nu (het Nederland zoals we dat nu kennen), later (invloed van onze huidige manier van leven op komende generaties) en elders (de invloed van ons brede welvaartsniveau op het buitenland).

Van hoogopgeleiden en inwoners met een Nederlandse achtergrond is de brede welvaart hoger dan gemiddeld. Het CBS stelt in de monitor: ‘Onze brede welvaart in het “hier en nu” is relatief hoog. Nederland teert echter wel in op natuurlijk en menselijk kapitaal en legt druk op het milieu en de niet-hernieuwbare grondstoffen in andere landen’.

Introductie Monitor Brede Welvaart

Het CBS publiceert de monitor vanaf 2018 jaarlijks op verzoek van het kabinet. Het kabinet zal met een reactie komen op de belangrijkste conclusies uit de monitor, ook zal deze behandeld worden in het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. De monitor Brede Welvaart is hier te vinden.

In aanvulling op de Monitor Brede Welvaart presenteerde het CBS samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ook de Verkenning Brede Welvaart. Deze heeft als thema de circulaire economie. In de verkenning wordt inzicht gegeven in het gedrag van burgers en bedrijven, dat kan de overheid helpen om een effectief circulair-economisch beleid vorm te geven. De Verkenning Brede Welvaart met thema Circulaire economie, gedrag en beleid is hier te vinden.