Circulair ondernemen staat flink in de belangstelling, maar lang niet altijd is helder wat er mee wordt bedoeld. Circulair ondernemen is slim omgaan met afval, zegt de een.  Leven zonder afval kost veel te veel tijd, denkt de ander. MVO Nederland vroeg 15 experts welke mythes zij vaak tegenkomen.

Doelstelling van de publicatie is misvattingen rond de circulaire economie door te prikken en ondernemers te overtuigen van de kansen. Door over te stappen naar een circulair systeem, is aanzienlijke economische winst te halen, ontstaan nieuwe banen en neemt de vernietiging van onze leefomgeving af. De onterechte aanname leeft vaak dat eerst ‘de ander’ in beweging moet komen: de overheid, grote bedrijven, kleine bedrijven...  MVO Nederland stelt daar tegenover dat ondernemers zelf hun toekomst in de hand hebben.

De online publicatie is te raadplegen via de website van MVO Nederland.

We moeten samen het macro-economische begrip circulaire economie klein en behapbaar maken, zonder het grote geheel uit het zicht te verliezen.

Michel Schuurman, programmamanager Circulaire Economie, MVO Nederland