Hoe kunnen we mobiliteit inpassen in een gezonde en leefbare omgeving? Welke mogelijkheden bieden technologieën als kunstmatige intelligentie en data analytics, en wat zijn de businessmodellen van de toekomst? En hoe sluit je aan bij de behoeften van de individuele reiziger? Deze vragen komen aan bod in de serie bijeenkomsten over mobiliteit van NRC Live.

Tijdens de serie zullen sprekers als Quinten Selhorst (oprichter felyx), Roger van Boxtel (president-directeur NS) en Ananda Groag (mobility specialist Share.nl) hun visie geven en deelnemen aan discussies. Het publiek wordt uitgenodigd om tijdens de avonden mee  te praten en hun mening te geven over de kansen voor een bereikbare en duurzame toekomst. 

De vijf avonden hebben verschillende thema’s:

  • Avond 1: De bereikbare samenleving | 6 november 2018
  • Avond 2: Slimme technologie | 11 december 2018
  • Avond 3: De potentie van nieuwe businessmodellen | 22 januari 2019
  • Avond 4: Transitie in mobiliteitsgedrag | 5 februari 2019
  • Avond 5: Het Grote Mobiliteitsdebat | 5 maart 2019

Meer informatie over deze avonden staat op de website van NRC Live.