Op donderdag 8 november organiseren Sustainalize en CKC Seminars de 18e editie van het Nationaal Sustainability Congres met als thema: Duurzame daadkracht!

De maatschappelijke opgaven (zowel milieu- als sociale uitdagingen) waarvoor we staan staan hoog op de agenda. Niet voor niets committeerden bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zich eensgezind achter de Sustainable Development Goals. Daarnaast zijn er doelstellingen gedefinieerd voor duurzame energie en CO2-reductie, zowel vanuit het Klimaatverdrag van Parijs, op Europees niveau als door Nederland zelf. Ook voor een onderwerp als circulaire economie zijn ambities vastgelegd. Om alle doelen te realiseren, is een gestroomlijnde daadkrachtige samenwerking tussen deze actoren vereist. Met snelle en brede marktintroducties van innovaties, kostenefficiency, snelle leercurves, brede gedragsverandering en sturing. Daarover gaat deze editie van het Nationaal Sustainability Congres. 
Met spraakmakende sprekers, scherpe debatten, een breed scala aan onderwerpen in een diversiteit aan sessies voor zo'n 500 – 750 bestuurders, managers en professionals uit bedrijfsleven en overheid. 

Meer informatie over het programma vindt u op de website van het Nationaal sustainability congres