Op maandagavond 28 mei organiseren Slum Dwellers International (SDI) en Duurzaamheid.nl een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. Sheela Patel (voorzitter board SDI) en Rose Molokoane (vicepresident SDI) spreken deze avond over de ervaringen van sloppenwijkbewoners en het werk van SDI. Huub van Zwieten van Clean Cooking Revolution vertelt over zijn ervaringen als ondernemer in de slums en zijn samenwerking met SDI.

Kom luisteren naar hun verhaal en discussieer mee over de rol die Nederlandse ondernemers kunnen vervullen in het versterken van de positie van slum dwellers en het upgraden van hun wijk. Het wordt een interactieve bijeenkomst met veel ruimte en tijd om vragen te stellen, connecties te maken en plannen te ontwikkelen en pitchen om direct van start te gaan.

Omdat in sloppenwijken nog veel moet worden ontwikkeld, kan dat onmiddellijk plaatsvinden op een duurzame en inclusieve manier. Het zijn de katalysatoren voor duurzame stadsontwikkeling. Er gebeurt al veel, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie, afvalverwerking en recycling. Maar er is nog een stevige impuls nodig. 

Sociale ondernemingen kunnen hieraan bijdragen door te investeren in deze buurten. Veel ondernemers willen wel iets doen, maar weten niet wat, of hoe dit te bereiken. SDI vult dit gat en treedt op als verbindende factor: zij hebben toegang tot de buurt en weten wat nodig en wat mogelijk is.Kom luisteren naar hun verhaal en discussieer mee over de rol die Nederlandse ondernemers kunnen vervullen in het versterken van de positie van slum dwellers en het upgraden van hun wijk. 

De voertaal van de bijeenkomst is Engels. U kunt uw plaats reserveren via de website van Pakhuis de Zwijger.