MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW organiseren voor de negende keer op rij de Henk van Luijk Lezing. Dit jaar staat de lezing in het teken van de Sustainable Development Goals (SDG's) en wordt onderzocht wat de oriëntatie van het bedrijfsleven op de SDG's betekent vanuit de bedrijfsethiek.

De lezing is in 2010 geïntroduceerd ter nagedachtenis van professor Henk van Luijk, de nestor van de Nederlandse bedrijfsethiek. In het denken van Henk van Luijk staat de participatieve ethiek van bedrijven centraal. Bedrijfsethiek betekent in zijn ogen dat bedrijven een vrijwillige verplichting aanvaarden om bij te dragen aan maatschappelijke waarden en idealen. Henk van Luijk probeerde altijd om de uitgangspunten van de markt, het recht en ethiek bij elkaar te brengen: 'omdat het loont, omdat het moet en omdat het hoort'.
De sprekers gaan tijdens deze middag in op vragen als: Wat betekenen de algemeen erkende SDG's voor bedrijven? Welke kansen biedt dit waardengedreven ondernemers en social enterprises? Hoe kunnen bedrijven hun morele verantwoordelijkheid nemen, in relatie tot de krachten van de markten en de vereisten van wet- en regelgeving? Hoe kan ieder bedrijf concreet in kaart brengen of het zijn fair share doet op het gebied van belangrijke maatschappelijke uitdagingen?

Aanmelden

Aanmelden voor deze lezing kan via de website van Nyenrode. De lezing is bedoeld voor relaties en partners van MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW, alsmede voor geïnteresseerden in de onderwerpen bedrijfsethiek, verantwoord ondernemen en duurzaamheid.