Tijdens het festival WeMakeThe.City worden belangrijke stedelijke vraagstukken onder de loep genomen. Hoe maken we de huidige steden beter? Hoe maken we betere steden in de toekomst?

Wereldwijd groeien steden onstuimig. Deze groei brengt urgente vraagstukken met zich mee over bijvoorbeeld het klimaat, veiligheid, betaalbaar wonen en gezondheid. Kernvraag is: in wat voor een stad willen wij leven - over vijf, tien, vijftien jaar? 

Het festival vindt plaats van 20 tot en met 24 juni in Amsterdam. 

Meer informatie over het programma staat op de website van WeMakeThe.City.