Het congres van VVM staat in het thema van transities: effectieve aanpak of modieuze illusie? De term transitie is inmiddels in het publieke debat gemeengoed geworden: Nederland werkt aan een Energietransitie en er is een internationale beweging van Transitiontowns. Ook het sociale domein zit in een transitie en onze hele economie moet bovendien in transitie naar een circulaire economie. Sommigen spreken liever van transformatie, systeeminnovatie of zelfs van metamorfose.

Tijdens de 2019-editie van de Nationale Milieudag, getiteld ‘Transities: effectieve aanpak of modieuze illusie?’ worden de deelnemers bijgepraat, komen verschillende visies aan de orde en gaan deelnemers in workshops aan de slag. 

Kijk voor meer informatie op de website van VVM.