De Global Climate Action Summit (GCAS) wordt georganiseerd door de gouverneur van Californië, Jerry Brown. De conferentie bestaat uit een driedaags officieel programma, met daarnaast de gehele week zogenaamde affiliate events die georganiseerd worden door andere partijen. Met deze klimaattop wil Jerry Brown overheden van alle niveaus, bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s bij elkaar brengen om de follow-up van het klimaatakkoord van Parijs een boost te geven.

Vanuit Nederland neemt onder anderen staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, deel. Het bezoek van de staatssecretaris dient om in en rond de conferentie de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie en slimme & duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen van overheden en het bedrijfsleven.

Nederland en Californië hebben beide sterk verstedelijkte delta’s en hebben veel overeenkomstige belangen en maatschappelijke uitdagingen. Er wordt nauw samengewerkt in de aanpak van klimaatverandering, milieu, en schoon en slim vervoer. Daarnaast is Californië met 39 miljoen inwoners en een BBP van US-dollar 2,4 biljoen met enige afstand de grootste en economisch belangrijkste staat van de Verenigde Staten. Nederland is een zeer belangrijke handelspartner van Californië.

Meer informatie over het programma staat op de website van Global Climate Action Summit.