Het World Urban Forum vindt elke twee jaar plaats om uitwisseling mogelijk te maken tussen onder andere overheden, steden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het doel: afspraken maken over hoe we omgaan met de verstedelijking en hoe we ervoor zorgen dat steden gezond, leefbaar en veerkrachtig zijn voor iedereen. Van 7 tot 13 februari vindt het forum plaats in Kuala Lumpur.

New Urban Agenda

Twee jaar geleden was Duurzaamheid.nl aanwezig bij de VN-bijeenkomst Habitat III. Daar draaide het ook om de ontwikkeling van steden wereldwijd en werd de ‘New Urban Agenda’ ondertekend. Daarin zijn de lijnen uitgezet voor een wereldwijde strategie voor urbanisatie in de komende twintig jaar. Het ontwikkelen van duurzame en veerkrachtige steden en gemeenschappen is een van de zeventien SDG’s (doel 11). Een doel dat veel mensen raakt, want de helft van de wereldbevolking, zo’n 3.5 miljard mensen, woont in de stad. En de verwachting is dat dit aantal alleen maar toeneemt: in 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst.

Leefbare, gezonde en duurzame steden

Vrijwel al deze verstedelijking, 95 procent, vindt plaats in ontwikkelingslanden. En helaas gaat het dus om heel veel sloppenwijken. Nu wonen er al 823 miljoen mensen in sloppenwijken, dat aantal zal blijven groeien. Heel veel mensen op een klein stuk landoppervlakte. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van schoon water, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid. 

De hoge bevolkingsdichtheid in de stad heeft ook voordelen. Zo is het gemakkelijker om bronnen efficiënter in te zetten, technologische innovaties breed door te voeren en minder grondstoffen en energie te gebruiken. De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer. Steden ervaren wereldwijde uitdagingen als eerste op lokaal niveau. Dat alles vraagt om een enorme oplossingsgerichtheid: we willen tenslotte dat deze steden daadwerkelijk leefbaar, gezond en duurzaam worden en blijven.

Lees hier meer over het World Urban Forum.