Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Panorama Nederland on tour

Panorama Nederland reist door het land. Op tal van locaties stappen mensen in het panorama om een kijkje te nemen in de toekomst. Een gelegenheid om in gesprek te gaan over de kansen voor hun dorp, stad of provincie. Mensen die dagelijks werken aan de toekomst van ons land, beschrijven in een aantal regels wat uit Panorama Nederland hen aanspreekt of inspireert. 

Kijk voor meer informatie op de website van het College van Rijksadviseurs

Panorama Nederland