Een groep betrokken bestuurders en experts op het terrein van pensioenen en beleggingen slaan op initiatief van Herman Wijffels (Sustainable Finance Lab en Universiteit Utrecht) en Marga Hoek (De Groene Zaak en Het Groene Brein) de handen ineen in het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL). Het Sustainable Finance Lab en De Groene Zaak zullen bijeenkomsten faciliteren waar de bestuurders op persoonlijke titel mogelijkheden kunnen onderzoeken en ideeën kunnen ontwikkelen voor duurzame belegging van Nederlandse pensioengelden.

De komende jaren zal de economie ingrijpend veranderen. Crises van klimaatverandering en grondstoffenschaarste zullen toenemen en ook de financiële sector en pensioenbeleggingen raken. Een economische ontwikkeling die sociaal en ecologisch niet duurzaam is, zal ook financieel niet meer rendabel zijn. Alle betrokkenen zijn op zoek naar nieuwe inzichten: de sector (pensioenfondsbesturen, uitvoerders en hun adviseurs), kaderstellende instituties (politiek, ministeries, toezichthouders) en pensioendeelnemers. SPIL wil de uitdagingen analyseren en een visie vormgeven in dialoog met alle betrokkenen. De open werkwijze van SPIL zoekt aansluiting op bestaande initiatieven in binnen- en buitenland. Het doel is een beweging die al op veel plekken op gang komt te voeden met nieuwe inzichten en ideeën en zo een inspirerend en versterkend netwerk te bouwen.

De Groene Zaak-directeur Marga Hoek benadrukt het belang van dit initiatief voor duurzame ondernemers en een verduurzaming van de economie: “Pensioenfondsen kunnen een doorslaggevende rol spelen in het realiseren van de ambities die afgelopen december in Parijs geformuleerd zijn. Samen beheren de Nederlandse pensioenfondsen 1.400 miljard euro—140% van het Bruto Binnenlands Product. Dat geld kan de transitie naar een klimaatneutrale economie in een stroomversnelling brengen.” Als het aan SPIL ligt worden onze pensioenen zo snel mogelijk duurzaam belegd.

De leden van SPIL zijn:
 Herman Wijffels (SFL/UU, voorzitter), Marga Hoek (De Groene Zaak en Het Groene Brein), Rob Bauer (ECCE/UM, ICPM), Erik Breen (Triodos IM), Eduard van Gelderen (APG), Erik van Houwelingen (ABP), Leonne Jansen (FNV, Pensioenfonds Zoetwaren en BPF Vervoer), Marleen Janssen Groesbeek (SFL/AVANS), Marcel Jeucken (PGGM), René van de Kieft (MN, Post NL), Claudia Kruse (APG), Fieke van der Lecq (Ecovisie), Jan Nijssen (Montae), Loek Sibbing (NLII), Rens van Tilburg (SFL/UU).