Nederland zet stappen in de goede richting als het gaat om de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat is op te maken uit het rapport dat het CBS hierover heeft uitgebracht.

Onder andere op het gebied van fatsoenlijke (degelijke) banen en economische groei (SDG 8), duurzame consumptie en productie (SDG 12) en vrede, veiligheid en rechtvaardigheid (SDG 16) is een positieve lijn te zien. Verder is het risico op armoede laag en van het geproduceerde afval wordt bijna 82 procent gerecycled. 

Naast veel positieve ontwikkelingen, is er ook een aantal aandachtspunten. Op het gebied van milieu, klimaat en energie blijft ons land achter. Kijkend naar hernieuwbare energie neemt Nederland zelfs een plek in de onderste regionen van de Europese ranglijst in. Nederland neemt ook een relatief lage plaats in wat betreft vrouwen op leidinggevende functies, maar juist een hoge plek als het gaat om vrouwen in volksvertegenwoordiging. 

In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties de 17 SDG’s op. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een meting uitgevoerd om in beeld te brengen hoever Nederland is met deze doelen. Dit rapport is een vervolg op het eerste SDG-rapport dat het CBS uitbracht in 2016. Het gehele rapport van het CBS over de 17 doelen is hier te lezen

Duurzame ontwikkelingsdoelen