Het kabinet wil voor 2030 de verspilling van voedsel door huishoudens, bedrijven en in de horeca in Nederland halveren. Met die doelstelling behoort Nederland wereldwijd tot de koplopers in de strijd tegen voedselverspilling. Om dit te bereiken lanceerde de taskforce Circular Economy in Food eind maart de campagne ‘Samen tegen Voedselverspilling’.

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting twee miljoen ton voedsel verspild. Dat gebeurt op verschillende plekken in de voedselketen, van het boerenerf tot de supermarkt en alle schakels (transport, veiling, levensmiddelenindustrie) die daartussen zitten. Consumenten gooien bovendien op jaarbasis gemiddeld zo’n 41 kilo voedsel per persoon weg.

Kansen

De verspillingscijfers zijn Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een doorn in het oog: ‘Het gaat om enorme hoeveelheden. Dat is des te erger als je bedenkt dat er wereldwijd, maar ook in Nederland, mensen in armoede leven of met honger naar bed gaan. We moeten heel bewust omgaan met alle mooie producten, grondstoffen, arbeid en energie die nodig is voor productieproces en transport. Hier liggen kansen voor tal van nieuwe, innovatieve ideeën en initiatieven. Minder verspilling zorgt voor een forse reductie van de CO2-uitstoot en het bespaart geld. Kortom: goed voor milieu en portemonnee.’ De minister kondigde aan dat het kabinet in de komende vier jaar in totaal zeven miljoen euro vrijmaakt om de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan.

Grote schaal

De taskforce Circular Economy in Food gaat zich inzetten om de vermindering van vijftig procent in Nederland te realiseren. Ons land voldoet dan aan Sustainable Development Goal 12.3: een koplopersrol innemen door deze doelen als eerste Europees land te realiseren. Een groot aantal bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid zijn vertegenwoordigd in de taskforce, onder andere Rabobank, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, McDonald’s Nederland, het Voedingscentrum, Hutten Catering, Protix en Wageningen University & Research. Ze gaat met acties en initiatieven verspilling structureel verminderen: van boer tot bord. Het thema voedselverspilling staat al langer op de politieke agenda. Het is nu voor het eerst dat er op zo’n grote schaal, door de hele voedselketen, wordt samengewerkt om de ambities te realiseren. In die collectiviteit zit volgens Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum, de kracht: ‘Van producent tot consument. We bundelen alle mooie initiatieven en inspireren anderen om ook in beweging te komen.’

Samen tegen voedselverspilling

Bewustwording

Ondernemer Bob Hutten, van onder andere De Verspillingsfabriek, maakt ook deel uit van de taskforce. ‘Het is voor ons vanzelfsprekend dat we beschikken over voedsel. Daardoor zijn we de betekenis ervan een beetje kwijtgeraakt,’ vertelde hij eerder in een expertinterview op Duurzaamheid.nl. ‘Een van de grootste systeemfouten is dat wij hier eten weggooien, terwijl er op deze wereld mensen honger lijden. Dan gaat er iets vreselijk mis. Onze opa’s en oma’s die de hongerwinter meemaakten, kijken daar heel anders naar. Ik vind dat voeding opnieuw gepositioneerd moet worden. En iedereen moet zich ervan bewust zijn dat het zo niet langer kan.’

Hele keten

De taskforce slaat de handen ineen met de hele keten. Bedrijven moeten krachten bundelen om innovatieve oplossingen te bedenken. Daarbij wordt een systeem opgezet om te meten hoeveel voedsel er minder wordt verspild. Deelname aan de taskforce is vrijwillig. Toine Timmermans, programmamanager Duurzame Voedselketens bij Wageningen University & Research, vindt een verplichting ook niet nodig. ‘Ze zijn gebaat bij minder verspilling, want dat betekent dat er minder grondstoffen nodig zijn. Er is meer winst te behalen dan op financieel niveau. Denk aan gunstige ecologische effecten op langere termijn.’ Volgens Timmermans is het een goed moment voor een beweging tegen voedselverspilling: naast de voordelen die bedrijven zien, omarmt de consument duurzaamheid steeds meer en hebben ook verschillende gemeenten een manifest rond voedselverspilling gemaakt.

De campagne Samen tegen voedselverspilling werd op 20 maart afgetrapt bij THREE-SIXTY in Veghel. De lancering vond plaats onder toeziend oog van Ronja, die als een van de Kinderambassadeurs voor de Werelddoelen SDG 12 (Duurzame productie en consumptie) promoot. 

Meer informatie is te vinden op de website van Samen tegen voedselverspilling.