Op 20 maart werd in Veghel de campagne 'Samen tegen voedselverspilling' gelanceerd. Het doel is om voor 2030 de verspilling in Nederland met de helft te verminderen. Kinderambassadeur Ronja (17 doelen die je deelt) was bij de lancering aanwezig.

Samen minder

De campagne kwam tot stand dankzij een samenwerking van grote organisaties (Taskforce Circular Economy in Food) die zich samen sterk maken tegen voedselverspilling. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven vanuit de gehele voedselketen en toeleverende industrie. Versterkt met vertegenwoordigers vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

SAMEN TEGEN VOEDSELVERSPILLING

Steun van kabinet

Ook werd op 20 maart bekend dat het kabinet de ambitie steunt om uiterlijk in 2030 de hoeveelheid voedsel die door huishoudens, bedrijven en in de horeca wordt weggegooid te halveren. Met die doelstelling behoort Nederland wereldwijd tot de koplopers in de strijd tegen voedselverspilling. Dat is de centrale boodschap in de nationale agenda tegen voedselverspilling, die door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer is gestuurd. De minister kondigt daarin ook aan dat het kabinet de komende vier jaar in totaal zeven miljoen euro vrijmaakt om de ambities waar te maken. 

41 kilo per persoon

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting twee miljoen ton voedsel verspild. Dat gebeurt op tal van plekken in de voedselketen, van het boerenerf tot de supermarkt en alle schakels (transport, veiling, levensmiddelenindustrie) die daartussen zitten. Consumenten gooien bovendien op jaarbasis gemiddeld zo’n 41 kilo voedsel per persoon weg. De cijfers zijn minister Carola Schouten een doorn in het oog: ‘Het gaat om enorme hoeveelheden. Dat is des te erger als je bedenkt dat er wereldwijd, maar ook in Nederland, mensen in armoede leven of met honger naar bed gaan. We moeten heel bewust omgaan met alle mooie producten, grondstoffen, arbeid en energie die nodig is voor productieproces en transport. Hier liggen kansen voor tal van nieuwe, innovatieve ideeën en initiatieven. Minder verspilling zorgt voor een forse reductie van de CO2-uitstoot en het bespaart geld. Kortom; goed voor milieu en portemonnee.’

Lees meer over de campagne en de initiatiefnemers op de website Samen tegen voedselverspilling