• 25 / 11 / 2015
  • Geld

Voor mijn nieuwe boek, 'Geld stuurt de wereld', sprak ik met verschillende financiële experts. In dit interview: Herman Mulder. Er zijn maar weinig duurzaamheidsinitiatieven waar deze voormalig topbankier niet bij betrokken is. Hij ruimt met zijn netwerken veel van de barrières op die de ontwikkeling van duurzaam beleggen in de weg staan.

Mulder had twee invloedrijke gebeurtenissen nodig om als hoofd risicomanagement van ABN Amro een aanjager van duurzame initiatieven te worden. De eerste was een rel rond een voorgenomen investering in een zeer milieubelastend mijnbouwproject in Nieuw-Guinea. De tweede een meningsverschil met zijn toenmalige baas Rijkman Groenink. Mulder weigerde destijds om de voorwaarde van een milieu-impactanalyse te laten vallen bij de aanbesteding van een energieproject in Venezuela. Beide aanvaringen openden zijn ogen. Nog tijdens zijn actieve bankperiode werd Mulder het duurzame geweten van ABN amro. Sinds zijn pensionering heeft hij zich volledig gericht op zijn rol als onafhankelijke duurzaamheidsnetwerker.

Aanjager nieuwe initiatieven
De naam van Herman Mulder duikt overal op in de duurzame beleggerswereld. Sinds zijn ‘verlichting’ in 1998 benut hij zijn talenten als netwerker om nieuwe initiatieven van de grond te tillen en bijzondere samenwerkingen te smeden. ‘Toen ik eenmaal met mijn neus op de feiten werd gedrukt, was er voor mij maar één weg: zorgen dat ik bijdraag aan een wereld die weer begrijpt dat we al het moois om ons heen moeten bewaren en delen.’

Eerste internationale gedragscode

Het vermogen van Mulder is groot. Zo stond hij nog tijdens zijn banktijd aan de wieg van de Equator Principles, de eerste internationale gedragscode voor banken met duurzaamheidsambities. Kort daarna legde hij mede de basis voor het Global Reporting Initiative. GRI staat voor alternatieve boekhoud- en waarderingsregels. Het beschrijft de effecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen op een eerlijke(r) wijze en het kan overal ter wereld worden toegepast.

Nog altijd onderschat de financiële sector de macht van de publieke opinie

Het complete verhaal vertellen
‘De beschikbaarheid van GRI heeft ook weer een geweldige impuls gegeven aan de ontwikkeling van internationale accountantsorganisaties. Een geïntegreerde vorm van bedrijfsrapportages is bijvoorbeeld belangrijk, omdat ondernemingen op cijfers worden aangestuurd. Vertellen deze maar een deel van het echte verhaal, dan blijft het verduurzamen van het businessmodel een onhaalbare kaart. Steeds meer ondernemingen schakelen daar nu op over.’

Kritisch zijn mag
Als bankier heeft Mulder aan den lijve ervaren hoe groot de invloed is van goed geïnformeerde activisten. ‘Vrijwel alle grote duurzaamheidsdiscussies binnen ABN Amro begonnen met kritische vragen door NGO’s of activistische beleggers. En ik weet dat dit bij andere banken net zo is. Nog altijd onderschat de financiële sector de macht van de publieke opinie, maar in onze digitale wereld moeten ze wel luisteren naar hun omgeving.’

Gids voor financiële sector
Mulder is een belangrijke gids voor de financiële sector. Zo was hij mede-oprichter van een opleiding voor duurzame bankiers bij de Duisenberg School of Finance. Samen met onder meer Herman Wijffels was hij een van de oprichters van WorldConnectors. ‘We hebben partijen als Philips, DSM en SGS Search aan tafel gekregen om samen met enkele vooraanstaande NGO’s, banken, pensioenfondsen en koepelorganisaties afspraken te maken over hoe de millenniumdoelen van de VN met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen het beste kunnen worden ingevuld. Dat levert niet alleen voor alle partijen heel waardevolle discussies op. Er ontstaat ook meer begrip voor elkaars standpunten en meer bereidheid om elkaar tegemoet te komen.’

Ook bij TruePrice betrokken

Een ander bijzonder initiatief waarbij Mulder betrokken is, is de oprichting van TruePrice. Dit is een stichting die een andere manier van prijsbepaling propageert. ‘Omdat we niet de echte prijs kennen van de zaken waarmee we opgegroeid zijn, denken we dat het veel duurder is als we ze anders doen. Dat is naar mijn mening een enorme misvatting die de echte doorbraak van investeren in het verduurzamen van onze leef- en werkomgeving in de weg staat. Door te laten zien welke prijseffecten verderop in de keten optreden, krijg je heel andere uitkomsten. TruePrice werkt daaraan en loopt daarbij wereldwijd voorop.’

Optimistisch over nieuwe generatie
Al met al is Mulder optimistisch. Overal om zich heen ziet hij beweging. ‘Er zijn grote veranderingen gaande. Kijk ik naar ‘mijn’ financiële sector, dan stel ik vast dat er een jonge generatie bankiers onderweg is naar de bestuurskamers. Ze weten wat van het instituut bank wordt verwacht in een economie die draait om hergebruik en meer sociaal begrip. Een bank kan alleen overleven als ze midden in de samenleving staat en het geld van diezelfde samenleving toevertrouwt aan doelen waar we allemaal iets aan hebben. Hetzelfde zie ik bij de pensioenfondsen. PGGM is een voorbeeld voor de rest van de pensioenwereld. Ze zijn actief betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven en gebruiken hun invloed als aandeelhouder. En ze zijn niet de enige. Ik ben blij dat ik dit nog mag meemaken. Ik zal ook alles in het werk stellen om goede initiatieven zoveel mogelijk bij elkaar te brengen.’ 


Het boek Geld stuurt de wereld - Jij bepaalt de koers van Anne-Marie Rakhorst verscheen op 26 november 2015.