Voor mijn nieuwe boek, 'Geld stuurt de wereld', sprak ik met verschillende financiële experts. In dit interview: Edith Siermann. Zij beheert de obligatieportefeuille voor klanten van Robeco. Van het totaal beheerde vermogen in 2014 was iets minder dan een derde (82,6 miljard) gestoken in beleggingsproducten die rekening houden met ESG-criteria. Een aandeel dat volgens Edith nog flink zal stijgen, vertelt ze. ‘Als je duurzaamheid ziet als een ontwikkeling die alles structureel verandert, zijn er zelfs meer beleggingsmogelijkheden dan we nu al zien.’

Belangrijkste ontwikkeling decennium
Een veilige belegging met het best mogelijke rendement, dat is wat klanten verwachten van het werk van Siermann. Een manier om dat te doen is door obligaties te kopen van bedrijven die goed luisteren naar wat hun klanten en hun omgeving van ze vraagt, aldus Robeco’s chief investment officer. ‘Als een bedrijf vandaag nog niet begrepen heeft hoe belangrijk maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is, heeft het de belangrijkste ontwikkeling van dit decennium gemist. Dat zal onze overweging om ons toevertrouwde geld in dat bedrijf te beleggen negatief beïnvloeden.’ 


Kloppen de duurzaamheidsclaims?
In 2010 scherpte Robeco zijn visie op duurzaam beleggen aan. In de tussentijd is veel van deze visie geïntegreerd in de dagelijkse handelingen en beslissingen, tegelijk merkt Siermann dat de aanpassing van beleggingsprocessen tijd vraagt. ‘We moeten op een andere manier naar rendementen kijken, naar hoe je beleggingsobjecten waardeert. Hoe weet je zeker dat de duurzaamheidsclaims kloppen? Wat gebeurt er verderop in de keten? Hoe kunnen we transparant zijn over de beslissingen die we nemen, en vooral: hoe kunnen we onze invloed gebruiken om veranderingen in beweging te zetten? 

Kijk naar duurzaamheid als een evolutie die onze economie en samenleving structureel verandert

Sustainability assessments geven antwoord
‘Zulke vragen stellen we en we krijgen steeds betere antwoorden. Om deze reden hebben we bijna 10 jaar terug ook het Zwitserse SAM overgenomen,’ legt Edith Siermann uit. ‘Ze zijn ver op het gebied van corporate sustainability assessments; een momentopname van de duurzaamheidsprestaties van een organisatie. Dat geeft ons een voorsprong bij het maken van betere analyses en waarderingen en zorgt er voor dat we meepraten over de introductie van nieuwe duurzaamheidsindices.’

Niet alleen heden telt 
Het verbaast Robeco’s obligatie-expert als mensen zeggen dat ze te weinig beleggingsmogelijkheden zien. ‘Dan zie je duurzaamheid als een geïsoleerde bezigheid. Maar kijk ernaar als een evolutie die onze economie en samenleving structureel verandert.’ Die zienswijze wordt ook duidelijk in de aanpak van Robeco. ‘We kijken naar de meest duurzame bedrijven en projecten van nu, maar om in te beleggen vooral ook naar partijen die straks de meeste waarde zullen scheppen.’ 

Impact in de toekomst

‘Neem de auto-industrie. Bij onze analyses kijken we natuurlijk naar de CO2-reductie per product, maar ook of men de uitstoot van kwalijke stoffen over de hele productieketen terugbrengt,’ geeft Siemann als voorbeeld. ‘Heeft men de mogelijkheden om bij te dragen aan een infrastructuur die duurzame mobiliteit mogelijk maakt? Werkt men aan het vergroten van de opslagmogelijkheden voor elektriciteit? Hoe schoon is die elektriciteit? En hoe staat het met het hergebruiken van onderdelen en materialen?’

Niemand hoeft meer overtuigd te worden van het belang van duurzaam beleggen

Duurzame bedrijven succesvoller
Of duurzame investeringen beter renderen? ‘Daar worden tal van onderzoeken naar gedaan en de uitkomsten wisselen. Maar voor onze beslissingen zijn deze onderzoeken niet echt relevant. Wij beleggen voor de lange termijn en weten zeker dat bedrijven die voldoen aan onze ESG-criteria (goed omgaan met de leefomgeving, met de maatschappelijke rollen en het toezicht) op den duur altijd succesvoller zijn.’

Meer invloed dan je denkt 
‘Niemand hoeft meer overtuigd te worden van het belang van duurzaam beleggen. Onze institutionele beleggers vragen erom en als burger zie ik steeds meer mensen om me heen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid.’ Toch ziet Edith Siermann nog wel een kans. ‘Veel van onze particuliere klanten moeten nog wel de link leggen tussen duurzaamheid en beleggen. In de supermarkt is het de gewoonste zaak van de wereld om te kijken of een product duurzaam geproduceerd is. Maar bij beleggen doen ze dat niet. Nog erg veel mensen vinden dat een ver-van-mijn-bed-show, waar ze geen invloed op denken te hebben. Mensen moeten weten dat ook zij beleggers zijn en dat ze invloed hebben op HOE hun geld voor hen wordt belegd. Daar ligt een grote communicatie-uitdaging.’


Het boek Geld stuurt de wereld - Jij bepaalt de koers van Anne-Marie Rakhorst verscheen op 26 november 2015.