Voor mijn nieuwe boek, 'Geld stuurt de wereld', sprak ik met verschillende financiële experts. In dit interview: David Blitzer, voorzitter van de Index Committee van S&P Dow Jones Indices. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling van de belangrijkste duurzame aandelengraadmeter: de S&P Dow Jones Sustainability Index. Over passief beleggen en hoe indices de mogelijkheden voor duurzaam beleggen kunnen vergroten.

David Blitzer is verantwoordelijk voor de samenstelling van de belangrijkste duurzame aandelengraadmeter: de S&P Dow Jones Sustainability Index. Er komen steeds meer van zulke indices. Het vergroot de mogelijkheden voor beleggers in duurzaamheid.    

Duurzame aandelenindices
Als voorzitter van de Index Committee van  S&P Dow Jones Indices ziet David Blitzer dat de vraag naar duurzame aandelenindices toeneemt en dat er steeds meer worden ontwikkeld. Beleggers willen hun geld steken in mandjes van aandelen in bedrijven met verantwoorde prestaties op het gebied van milieu en maatschappij. De belangrijkste indexbouwer ter wereld legt uit dat een index om een aantal redenen belangrijk is voor de ontwikkeling van een beleggersmarkt. 

Waarom een index?
Het maakt passief beleggen makkelijker. In plaats dat beleggers zelf op zoek moeten naar geschikte bedrijven (actief beleggen), kopen ze alle aandelen van de bedrijven die in een gekozen index zijn opgenomen. Zo weten ze ook zeker dat ze het in dat deel van hun portefeuille nooit slechter zullen doen dan het marktgemiddelde. Bovendien wordt een index gebruikt om de duurzame prestaties van markten, fondsen of ondernemingen te kunnen vergelijken. Verder is het een indicatie voor marktbewegingen: ’de AEX is vandaag 5 punten omhoog gegaan’. 


Betrouwbare aandelengraadmeter
Het bestaan van betrouwbare aandelengraadmeters is dan ook een voorwaarde voor grote én particuliere beleggers om in een markt te stappen. Blitzer: ‘Omdat er steeds meer duurzaamheidsindices komen en de diversiteit van het aanbod groeit, worden de mogelijkheden voor verantwoord of ethisch beleggen groter en komen er meer partijen op af. Een index voorziet beleggers van informatie om de markt te begrijpen; dat begrip kan ervoor zorgen dat er kapitaal op de markt komt.’

Europese bedrijven willen graag als meest duurzame in hun segment in de index worden opgenomen. Dat is goed voor hun reputatie en aandelenwaardering.

Bekende Amerikaan 
David Blitzer is een bekende Amerikaan. Hij ontving een prijs als de meest accuraat voorspellende topeconoom van de VS. Nu is hij de hoogste man van de S&P Dow Jones Index Committee, de groep die toezicht houdt op de berekening, samenstelling en inhoud van de indices. Hij beslist mee over de samenstelling van de Dow Jones Index en de S&P 500. Maar ook de S&P Dow Jones Sustainability Index, de belangrijkste duurzame aandelengraadmeter ter wereld, valt onder Blitzer’s verantwoordelijkheid. Samen met partner RobecoSAM doet S&P Dow Jones de samenstelling en het onderliggende onderzoek. 

Nederland goed vertegenwoordigd
In de laatste editie is het Nederlandse bedrijfsleven goed vertegenwoordigd. ING Groep is opgenomen als meest duurzame multi-financiële instelling. Unilever staat er in als het meest verantwoorde voedingsbedrijf, net als AKZO Nobel (duurzame producent van lakken en materialen) en Air France KLM (dé eco-luchtvaartmaatschappij). Van de buitenlandse duurzame uitblinkers valt het Zwitserse SGS op, de koper van Search dat opgericht werd door Anne-Marie. Opvallend is dat vooral Europese bedrijven goed scoren op de door RobecoSAM vastgestelde ESG-criteria. 

Ambitieus Europa
Blitzer vindt toch dat duurzaam ondernemen en het verduurzamen van organisaties een belangrijker issue is in Europa dan bijvoorbeeld in zijn eigen land. ‘We hebben discussies met Europese CEO’s over hoe hun ondernemingen worden geclassificeerd en hoe hun prestaties worden gewogen. Allemaal willen ze graag als de meest duurzame in hun segment in de index worden opgenomen. Dat is goed voor hun reputatie en aandelenwaardering. In de VS horen we dat minder.’

Er zijn indices voor bedrijven die klaar zijn voor de circulaire economie

Believers  
De afgelopen twintig jaar zag Blitzer een opmerkelijke ontwikkeling. De eerste duurzaamheidsindices waren er voor de believers, een groepje trendsetters met ideeën over hoe de wereld beter kan. ‘In de samenstelling van de indices zat een actie-element. Alleen bedrijven die geen alcohol of tabak verwerkten en zich niet schuldig maakten aan het steunen van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime of de productie van controversiële wapens, werden erin opgenomen. Economisch gezien legde dat weinig gewicht in de schaal. Het was vooral om een statement te maken.’ 

Heel wat stappen verder
In de jaren daarop werd de ecologische component steeds belangrijker, vertelt Blitzer. ‘Er ontstonden indices op basis van de CO2-uitstoot en voor ondernemingen die oplossingen ontwikkelen voor klimaatproblemen en de uitputting van de aarde. Nu zijn we alweer een stap verder. Er zijn indices voor bedrijven die klaar zijn voor de circulaire economie. De ethiek speelt een rol. Je kunt nu ook kiezen voor een index van bedrijven die uitblinken in goed wereldburgerschap. Deze bedrijven hebben respect voor de mensenrechten, ze zijn transparant en betalen geen excessieve beloningen.’

Duurzame graadmeters worden een vast onderdeel van elke beleggingsportefeuille

In contact met omgeving
In de weging voor de S&P Dow Jones Sustainability Index worden deze aspecten ook allemaal meegenomen. En meer. Blitzer gelooft dat opname in een zo prestigieuze index alleen maar belangrijker zal worden voor beursgenoteerde ondernemingen. ‘Steeds meer analisten en beleggingsadviseurs geloven dat de mate van duurzaamheid een bewijs is of het bedrijf voldoende voeling heeft met zijn omgeving en markten. Sommigen vinden dat ze daardoor innovatiever en slagvaardiger zijn. Concrete bewijzen daarvoor heb ik nog niet gezien, maar ik geloof er wel in.’

Vast onderdeel
De voorzitter van de Index Committee van S&P Dow Jones Sustainability Index is er dan ook van overtuigd dat het belang van deze en andere duurzame graadmeters in de toekomst zal toenemen. ‘Het zal nog wel een paar jaar duren, maar dit wordt een vast onderdeel van elke beleggingsportefeuille. En als het belangrijk is voor beleggers, kunnen ondernemingen niet meer in onze rijtjes ontbreken.'


Het boek Geld stuurt de wereld - Jij bepaalt de koers van Anne-Marie Rakhorst verscheen op 26 november 2015.