Online platform Duurzaamheid.nl ging dit najaar voor het eerst ook offline. Na het diner met de Duurzame Dames in september, was het op 10 november de beurt aan het expertnetwerk van het platform. In een middag en avond kregen de experts de gelegenheid om kennis te maken, van elkaar te horen waar zij mee bezig zijn, elkaar dilemma’s voor te leggen en vragen te stellen.

Anne-Marie Rakhorst nam het initiatief voor de ontmoeting. ‘Eerder dit jaar hebben we aan ons netwerk gevraagd waar we ze vanuit Duurzaamheid.nl mee kunnen helpen. Elkaar en elkaars werk beter leren kennen was een veelgehoorde wens. En zeker ook elkaar versterken: door je vraagstuk binnen zo’n diverse groep experts te bespreken, krijg je geweldige nieuwe invalshoeken en toegang tot kennis die je zelf misschien niet hebt. Natuurlijk is iedereen online benaderbaar, maar een ‘live-ontmoeting’ levert extra waarde op. Ter plaatse zijn nieuwe initiatieven genomen om samen een vraagstuk op te pakken. Zo was er het voorstel om een netwerkorganisatie voor Hogescholen op te starten en een aanzet om een speciale mkb-toolkit te maken voor de Werelddoelen.’

Experts aan het woord

Verdieping op onderwerpen als circulaire economie, geld en de verwezenlijking van de Werelddoelen in Nederland en daarbuiten, was er ook in de vorm van verschillende presentaties. Experts Aglaia Fischer (Circular Economy & Sustainable Finance Lab), Ton Bastein (TNO), Hugo von Meijenfeldt (Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Herman Mulder (Sustainable Finance Lab) gaven aan wat de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied zijn en welke kansen en dilemma’s daarbij horen.

Veelbesproken thema: geld 

De financiering van duurzame bedrijfsmodellen en specifieke projecten was een van de meest uitvoerig besproken thema’s van de avond. Zowel vanuit de financiële sector en de wetenschap als vanuit de ondernemingen zelf, leeft de vraag hoe de geldstromen in beweging te krijgen en bereikbaar te maken voor grote en kleine duurzame projecten. Hoe komt er meer geld beschikbaar voor duurzame initiatieven van het midden- en kleinbedrijf? Welke oplossingen zijn er om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen? Hoe zorg je voor financiële ondersteuning van nieuwe, circulaire businessmodellen? Het zijn vragen die ook centraal staan in recente publicaties van enkele aanwezigen: Finance for one planet en Creëer een financierbaar circulair bedrijfsmodel in 10 stappen.

Ontmoeting met vervolg

Al met al was het een bijzondere en waardevolle eerste ontmoeting, die zeker een vervolg krijgt. Ongetwijfeld in kleinere groepen om hele gerichte vragen te beantwoorden, maar ook in een vergelijkbare setting als deze. Anne-Marie: ‘Ik ben erg trots op de hoeveelheid kennis en ervaring aan tafel, maar minstens zo belangrijk is de open houding van iedereen waardoor het mogelijk is om verder te komen met vraagstukken. Het is dan ook de bedoeling om de community verder te laten groeien en om deze expertbijeenkomsten in ieder geval jaarlijks te organiseren.’