Wie zijn die mensen, die Nederland met hun aanstekelijke drive, innovatieve oplossingen, diepgaande kennis en/of ondernemersgeest verder verduurzamen? Duurzaamheid.nl zet deze mensen, verbonden aan ons platform, graag in the picture. Elke maand kun je nader kennismaken met een van hen. Deze maand is het woord aan Lynn Zebeda, co-founder van innovatiestudio Dr. Monk en bestuurslid van de Worldconnectors.

Ze gelooft dat we de wereld positief kunnen veranderen. Om dat te verwezenlijken neemt ze geen halve maatregelen: verandering van ons huidige denken is het doel – en sociale innovatie is het middel. Maar hoe draagt sociale innovatie precies bij aan een betere wereld? En hoe krijg je mensen mee in jouw idealen? Lynn Zebeda over vertrouwen in verandering, paradigma’s en sociale innovatie.

Wat is het grootste misverstand over sociale innovatie?
“Het grootste misverstand begint voor mij bij de grootste misstanden. Er gaat veel mis in de maatschappij en dat accepteren we te vaak. Tekenend hiervoor is de mening van de wetenschapper die ik een tijdje terug sprak over klimaatverandering. Hij zei: we kunnen dit niet meer veranderen, omdat we het niet gáán veranderen. Een vicieuze cirkel, dus, die ons er vaak van weerhoudt om uit alle macht op de rem te gaan staan of nieuwe realiteiten te bedenken. We denken immers dat het toch niet gaat gebeuren. Het grootste misverstand is daarom voor mij dat we niks kunnen veranderen, dat we niet kunnen innoveren, dat de wereld is zoals zij is. Kritische vragen, idealen en openheid zijn juist de drijfveren voor verandering. Als we niet open hadden gestaan voor andere waarheden en realiteiten hadden we nog steeds gedacht dat de aarde plat was. Bovendien verandert de wereld al. Overal waar ik kom, zie ik alternatieven ontstaan. Dat is voor mij sociale innovatie: fris bekijken hoe het anders kan -  en het vervolgens gewoon doen. Daar zijn we met Dr. Monk dagelijks mee bezig. We onderzoeken, ontwerpen en stimuleren oplossingen als antwoord op mondiale vraagstukken. Hoe kan het groener, eerlijker, creatiever, mooier, beter? En het kán, daar ben ik van overtuigd.”

Welke bijdrage wil jij leveren aan een duurzaam Nederland?

“Paradigmashifts, veranderingen van denkpatronen, houden me nu veel bezig. Laatst hoorden wij over een grootschalig zonnepanelenproject in Japan. Om dat project te realiseren wilden de ontwikkelaars een oud bos gaan kappen. Die zonnepanelen zijn dan een technologische vernieuwing, maar het denken is niet innovatief. Dat wil ik graag veranderd zien, zodat we tot betere oplossingen komen. Als Dr. Monk richten wij ons daarbij niet zozeer op Nederland - onze uitdagingen zijn mondiaal, dus de benodigde oplossingen ook. Ons bedrijf is daarom altijd veel groter dan wijzelf: we opereren internationaal en werken samen met mensen uit zoveel mogelijk verschillende disciplines, en met zo divers mogelijke visies en vaardigheden. Samen duiken we helemaal in een thema en komen we met een alternatief product, concept, of alternatieve visie, als een oplossingenfabriek die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Om een oplossing zo realistisch mogelijk te maken, is het cruciaal om perspectieven en visies te incorporeren die de maatschappij écht weerspiegelen. Dan kun je innovaties creëren die meer impact en meer draagvlak hebben; die groter zijn dan jijzelf of jouw dagelijkse realiteit.”

Hoe kan het groener, eerlijker, creatiever, mooier, beter?

Wie is jouw inspiratiebron?
“Ik probeer altijd te zoeken naar een intuïtieve wijsheid, die we als mens bezitten. Separation is an illusion, zeggen mensen weleens. Daar zit veel in, vind ik. Wie die intuïtie voor mij vertegenwoordigt is mijn oma, in alles wat ze was. Mijn oma was een hele mooie vrouw. Krachtig, met lef, en overal had ze een prachtige quote voor: levenslessen en versjes die ik nu nog steeds zo aan kan halen. Die wijsheden zijn van klein tot groot: over politiek maar ook over vriendelijkheid, over zorgzaamheid voor de mensen om je heen, over rechtvaardigheid en weldenkendheid, over staan voor je standpunten. Al die uitspraken en overwegingen hebben mij mede gemaakt tot wie ik ben.”

Waar droom jij van?

“Voor onszelf droom ik ervan om ons bedrijf uit te bouwen tot een positieve en daadkrachtige groep van bedrijven die elkaar versterken, waardoor we nog effectiever worden in het creëren van impact.  Dat vraagt om verschillende onderdelen, die we nu op kleine schaal al hebben: een afdeling die zich specialiseert in het herkennen en duiden van wereldwijde trends; een team dat werkt aan het lanceren van nieuwe, onafhankelijke concepten; een publishing house dat een visie op een nieuwe wereld in beeld brengt via internet en televisie, boeken en andere media… Mijn droom daarmee voor de wereld is dat we van de onderstroom van maatschappelijke veranderingen en veranderaars een stroomversnelling maken. Hoe maak je die beweging groot, van mensen die het beste met elkaar en de wereld voorhebben, van initiatieven die holistisch werken, van technologieën die bijdragen aan een betere wereld? Dat willen we met ons bedrijf onderzoeken – en helpen verwezenlijken.”

Wat is er volgens jou nodig om een volgende stap te zetten richting verduurzaming?

“Dan komen we eigenlijk weer terug bij die paradigmashift. Dat moeten we heel goed leren begrijpen: hoe werkt zo’n shift, en hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Met Dr. Monk gaan we nu een samenwerking aan, The Imaginal Cells Project geheten, waarbij we tussendoelen willen identificeren en nastreven die de paradigmashift kunnen versnellen, zoals een ecocidewet. Dat zijn flinke stappen om over na te denken, maar daar ben ik ook een groot voorstander van, vanwege de urgentie van veel van onze uitdagingen. Daarbij kunnen kleine stapjes schadelijk zijn, zo werd me laatst uitgelegd door een professor. Je kunt jezelf gaan overschatten, waardoor je jezelf al heel duurzaam vindt wanneer je plastic scheidt. Dan worden die kleine veranderingen een barrière voor verdere transitie. De vraag is dan: hoe beginnen we met grote verandering? We hebben de ingrediënten om het anders te doen, maar hoe zetten we elkaar in de volgende versnelling? Zelf denk ik dat niet alleen kennis, maar ook je sociale omgeving essentieel is. Ons Amsterdamse kantoor bevindt zich bijvoorbeeld op de Ceuvel, een duurzame werkomgeving in Amsterdam Noord waar diverse sociale en creatieve ondernemingen gevestigd zijn. Iedereen hier heeft een positieve levensstijl. Dat is heel erg aanstekelijk: je voelt je gedragen door een bredere beweging, de standaarden worden anders. En omdat sociale inclusie een van onze basisbehoeften is, is het samen veranderen heel belangrijk.”

Ik hoop dat we van de onderstroom van maatschappelijke veranderingen en veranderaars een stroomversnelling gaan maken.

Tot slot: wat moeten we vanavond ter inspiratie lezen/luisteren/bekijken?

“De documentaire Cowspiracy, over de ecologische impact van de veehouderij, heeft me de laatste tijd erg beziggehouden en geïnspireerd om een tijdje veganistisch te eten. Daarnaast heb ik een heel actuele bron van inspiratie: Prince! Hij is echt een goed voorbeeld van iemand die helemaal zichzelf was, dat vind ik prachtig. Een ultieme creativiteitsbom, maar ook een ontzettende idealist. Elke dag was hij, achter de schermen, bezig met allerlei maatschappelijke inspanningen. Ik kwam een mooie uitspraak van hem tegen: a strong spirit transcends rules. Misschien schrijft een sterke geest zelfs nieuwe regels.”

Meer lezen over Lynn en Dr. Monk? Op www.drmonk.org kun je meer lezen over de verschillende projecten waar Lynn, haar co-founder Ama en hun team zich voor inzetten. Een mooi voorbeeld is het project ‘Breastfeeding in Urban Africa’, in opdracht van Philips, waarbij Dr. Monk met een international team onderzocht hoe werkende moeders in Ghana en Kenia kunnen worden gesteund om borstvoeding te geven en zo hun baby’s gezond te houden.

Breastfeeding in urban Africa - toward empowering working mothers through innovation #WBW2015