Wie zijn die mensen, die Nederland met hun aanstekelijke drive, innovatieve oplossingen, diepgaande kennis en/of ondernemersgeest verder verduurzamen? Duurzaamheid.nl zet deze helden, verbonden aan ons platform, graag in the picture. Elke maand kun je nader kennismaken met een van hen. Deze maand is het woord aan Coert Zachariasse, CEO en oprichter van internationaal vastgoedontwikkelaar en investeerder Delta Development.

Toen Coert Zachariasse dertien jaar geleden in aanraking kwam met de cradle-to-cradle aanpak besloot hij radicaal anders te gaan ondernemen. Duurzaamheid gaat voor de gedreven CEO niet over inleveren of schadebeperking: door te werken vanuit een breed begrip van waarde, ontwikkelt Delta Development vastgoed dat een positieve bijdrage levert. Coert Zachariasse, over ondernemen uit overvloed en positieve duurzaamheid.


Wat is het grootste misverstand over duurzaam bouwen?

‘Vaak gaat duurzaamheid over het verminderen van negatieve effecten. Ik vind dat ondernemen uit schaarste. We moeten denken vanuit overvloed, vanuit de mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren. De kunst is daarbij om kwaliteit toe te voegen waar mensen enthousiast van worden en voor willen betalen. Sommige aanpassingen zijn voor de hand liggend, zoals energiebesparing. Het hergebruiken en opwaarderen van restmaterialen is alweer wat ingewikkelder. En als je gaat nadenken over zaken als luchtkwaliteit, binnenklimaat, maar ook schoonheid en welbevinden, dan kom je in de buurt van dat wat we volgens mij een beetje zijn vergeten in de vastgoedwereld: dat het niet om stenen gaat, maar om mensen die binnen die muren verblijven. Of het nu gaat om een kantoor, een school of een huis, ieder gebouw krijgt zijn functie door de mensen die er wonen, leren, werken en leven.

Ik geloof heel erg dat je moet uitgaan van een holistisch duurzaamheidsbegrip. Dat gaat verder dan uitstoot en besparing: dat omvat energie, water, gezondheid, sociaal welzijn – noem maar op. Waar ik graag over nadenk is hoe je met zo’n duurzaamheidsbegrip bij kunt dragen aan de verbetering van productiviteit en levenskwaliteit bij mensen. In ons vakgebied is dat eigenlijk nog onontgonnen terrein. Het is ook ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld een groene wand: goed voor het binnenklimaat, goed voor de akoestiek, én goed voor mensen, die zo’n wand prachtig vinden en er blij van worden. Maar hoe zet je die blijdschap nu op een rekening? Dat is het punt: we werken met een beperkt begrip van waarde.

Het gaat niet om stenen, maar om mensen die binnen die muren verblijven.
Welke bijdrage wil jij leveren aan een duurzaam Nederland?

‘Ik wil dat mijn bedrijf de motor voor verandering is en positieve voorbeelden bouwt. Laten zien dat het kan. We houden ons daarom niet alleen bezig met het fysieke gedeelte van een project, maar ook met de voorzieningen en met het samenspel tussen verschillende functies en voorzieningen. Daar komt veel voorlichting bij kijken: je legt mensen uit hoe verschillende voorzieningen werken maar probeert ze ook nieuwe mogelijkheden te laten zien en bewust te laten worden. Hierdoor zijn we veel intensiever bezig met onze klanten, we zijn voortdurend in dialoog. Dat geeft heel veel kansen om mensen mee te nemen.

Daarnaast onderscheiden we binnen onze werkwijze verschillende lagen. De eerste laag is de situatie van vandaag. Wat hebben we geleerd van onze eerdere projecten, wat is er vandaag de dag gaande? De tweede laag staat voor de klant. Wie is deze gebruiker, hoe gaan we de dialoog met hem aan? De derde laag noemen wij ‘smile’. Dit houdt in dat we per project vier of vijf punten willen hebben die de intentie van het project op een inspirerende manier communiceren, bijvoorbeeld door een grapje waarbij de kinetische valenergie van de liften de lampen van stroom voorziet. Het gaat er niet om dat het enorm bijdraagt, maar het moet wel de doelstellingen van het gebouw overbrengen, op zo’n manier dat het mensen aan het lachen en praten zet. De laatste laag is onderzoek. Bij elk project doen we fundamenteel onderzoek in samenwerking met universiteiten en leveranciers waarbij we één onderdeel, zoals licht of akoestiek, uitdiepen. Zo zorgen we dat het volgende project weer een stukje beter wordt.’

Park 20|20 Park 20|20 Park 20|20 Park 20|20
Wie is jouw inspiratiebron?

‘Dertien jaar geleden kwam ik in aanraking met Bill McDonough en zijn ideeën over duurzaamheid, waarbij ondernemen vanuit overvloed het uitgangspunt is. Je kunt zo ontwerpen, beschrijft hij, dat je producten maakt met minimale negatieve impact, zowel sociaal als ecologisch, en een bijzonder hoge kwaliteit en toegevoegde waarde. Fantastisch vond ik dat. Ik heb toen besloten projecten op te pakken die de wereld een beetje mooier maken en die ook economisch gezien opleveren. Het is namelijk niet zozeer moeilijk om, technisch gezien, zo te bouwen dat je nul impact hebt of zelfs voor positieve impact zorgt, maar wel om dat zo te doen dat het in een competitieve markt ook lonend is. Als je dat weet te combineren dan heb je een prachtig concept te pakken.’

We moeten denken vanuit de mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren.
Waar droom je van?

‘Ik zou heel graag een systeemverandering willen realiseren naar een wereld die wel volhoudbaar is. Kijk, als je kijkt naar hoe de wereld functioneert, dan zie je dat de weeffouten overal zichtbaar beginnen te worden. De eindigheid van ons systeem wordt helder. Ik zou graag zien dat dat positief opgelost wordt. De noodzaak is er. Ook bedrijven worden zich steeds meer bewust van hun voetafdruk en van het feit dat de kosten daarvan meer en meer op de winst- en verliesrekening terugkomen. Ik geloof echter dat het verder gaat dan die noodzaak. Stel je voor dat ik je drie plaatjes laat zien. Een plaatje van kinderen die heerlijk buiten spelen onder een blauwe lucht, een plaatje van kinderen die op een vuilnisbelt oude IPads uit elkaar peuteren, en een plaatje van kinderen in de smoglucht van Beijing. Wanneer ik je vraag welk plaatje je het liefste ziet, welke wereld je wilt realiseren, dan kiest iedereen natuurlijk voor de spelende kinderen onder de schone hemel. Dat is wat we willen. Dat verlangen zit in onszelf. De projecten die wij uitvoeren zitten tussen de noodzaak en dit verlangen naar verandering en laten zien dat we daar wel degelijk naar kunnen luisteren. Het laat zien dat de waarde die we creëren niet alleen financieel hoeft te zijn, maar ook ecologisch en sociaal kan zijn – en dat dat voor veel meer balans zorgt. Als ik daaraan kan bijdragen, al is het maar één voorbeeld dat mensen inspireert, dan zou ik dat prachtig vinden.’

Wat is er volgens jou nodig om een volgende stap te zetten richting verduurzaming?

‘De eerste stap is gewoon beginnen, maar de tweede stap is naar dat positieve potentieel kijken. Het mooie is dat je, wanneer je dit doet, zult merken dat het handelen uit overvloed ook tot uiting komt in de wijze waarop je samenwerkt en waarop je je partners en de keten benadert. Dan kan er veel meer, in plaats van minder. Dan versterkt het zichzelf. Binnen Delta Development is dat heel goed zichtbaar: mensen maken verbinding tussen hun eigen waarden en de waarden van de organisatie en werken omdat ze geloven in het bedrijf. Dat levert ongeveer 150% meer energie op. Ja, duurzaamheid loont wel degelijk.’

Tot slot: wat moeten we vanavond ter inspiratie lezen/luisteren/bekijken?

‘Het is absoluut een aanrader om ‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things’ te lezen, het boek van Bill McDonough dat mij heeft geïnspireerd. Hierin wordt een wezenlijk andere manier van ontwerpen voorgesteld, die je terugziet in ons motto Rethinking Development. Wanneer we naar het positieve potentieel kijken dat hier wordt beschreven en een ander begrip van waarde hanteren, dan maken we niet alleen een duurzamere, maar een mooiere wereld.’

Meer weten over het Cradle to Cradle-principe dat Coert heeft geïnspireerd? Hier kun je een TedTalk bekijken waarin Bill McDonough zijn ideeën over ontwerpen uiteenzet. De impact van een duurzame werkomgeving op welbevinden, gezondheid en productiviteit wordt beschreven in dit rapport van de Dutch Green Building Council. En wil je meer weten over Delta Development? Op de website lees je meer over de visie, missie en de verschillende projecten.

Foto's: Park 20|20 in Hoofddorp