‘Er liggen in Nederland ontzettend goede ideeën klaar die opgeschaald en versneld kunnen worden. Geef ons zo’n case om te kraken’, dat was de wens van de Duurzaamheid.nl-experts na de allereerste meeting vorig jaar. Zo gezegd, zo gedaan. In november organiseerden we samen met Het Groene Brein de eerste Bilderberg van de Duurzaamheid. NEMO Science Museum bleek de ideale omgeving om de hersens eens goed te kraken. Onder het motto ‘De rem eraf’, gingen de gasten op zoek naar mogelijkheden om drie bewezen duurzame cases op het gebied van geld, mobiliteit en de deeleconomie eindelijk op te schalen.

In je eentje ben je sneller, samen kom je verder, luidt een Afrikaanse wijsheid. En als die ‘samen’ ook nog eens bestaat uit een divers gezelschap met veel kennis en nieuwe inzichten, dan kom je ongetwijfeld nóg veel verder. Dat is ook de basisgedachte achter de Bilderberg van de Duurzaamheid. Eens per jaar komen dé experts, veranderaars en beslissers op het gebied van duurzame innovatie in Nederland op uitnodiging bij elkaar. Jong of oud, actief in het bedrijfsleven of werkzaam bij de overheid, echte specialisten of mensen met een brede blik; ze hebben gemeen dat ze stuk voor stuk ondernemend zijn, veel kennis hebben op ‘hun’ thema én dat ze die kennis graag met anderen delen om verder te komen.

Van een afstand bekijken

Om met de juiste mindset van start te gaan, begon de middag met een bijzondere voorstelling. Met behulp van een grote, interactieve wereldbol en indrukwekkende satellietbeelden liet Joris van NEMO ons zien hoe de aarde eruitziet vanuit de ruimte. Wat vertellen de beelden ons bijvoorbeeld over de samenhang tussen CO2 en het weer, het leven in de oceaan en de opwarming van de aarde? Het werd duidelijk dat ze ons met een heel ander perspectief naar belangrijke thema’s laten kijken. En dat is precies wat er werd gevraagd van de experts deze middag. ‘We hebben een NEMO voor volwassenen nodig,’ aldus Anne-Marie Rakhorst, organisator van het evenement, die het komen tot die creatieve mindset als een belangrijke voorwaarde ziet om tot oplossingen te komen.

Cases om te kraken

Na de blik op ‘Ruimteschip Aarde’ spoorde dagvoorzitter Mark Beumer de aanwezigen aan om in kleine groepen de drie cases te gaan kraken. Dat gebeurde steeds in een zeer divers gezelschap en aan de hand van een gestructureerd creatief proces. Zo gingen de groepen aan de slag met de financiering van maatschappelijke initiatieven (MAEX), de weg naar meer duurzame mobiliteit in Nijmegen in een fase waarin het autobezit nog toeneemt (gemeente Nijmegen) en de opschaling van het product-as-a-service-model voor huishoudelijke apparatuur gericht op woningcorporaties.

De omdraaiing: pitchende investeerders

Om de case met een frisse blik te bekijken werd elke tafel uitgedaagd om de vraag eens om te draaien. Zo werkte een van de tafels aan de uitdaging van de MAEX, de maatschappelijk AEX. Die laat meer dan 1.200 maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen zien. De uitdaging? De initiatieven hebben grote moeite met het vinden van duurzame financiering. MAEX zoekt vooral naar een manier om de twee kanten dichter bij elkaar te brengen, zodat de maatschappelijke initiatieven eenvoudiger toegang hebben tot financiering en investeerders de weg naar geschikte doelen vinden. De omdraaiing aan deze tafel zorgde ervoor dat de financiële partijen eens moesten pitchen waarom de maatschappelijke organisaties bij hen moesten zijn voor financiering, in plaats van andersom.  

 

Na de Bilderberg

Wat gebeurt er na de Bilderberg met de uitkomsten? Elke casehouder kon in ieder geval naar huis met een concreet stappenplan, met nieuwe contacten die kunnen helpen bij de uitwerking en soms zelfs al een aanzet tot uitvoering. Het resultaat van de tafels die werkten aan de opschaling van een product-as-a-service-model voor huishoudelijke apparatuur gericht op woningcorporaties, wordt bijvoorbeeld opgenomen als een van de icoonprojecten in de Transitieagenda Consumptiegoederen. De agenda is onderdeel van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 en wordt in januari officieel gepresenteerd. Icoonprojecten zijn projecten die een belangrijke aanjager kunnen worden van de circulaire economie en waar extra inspanningen voor gedaan worden vanuit de sector en de overheid.

 

CO2-bubbel opgelost

De bijzondere middag werd afgesloten met een diner in het restaurant van NEMO. Daar konden de gasten nader kennis maken met elkaar en contacten leggen voor de toekomst. NEMO’s Chief Science Officer en documentairemaker Rob van Hattum wist het gezelschap nog een nieuw perspectief te bieden: dat van de CO2-bubbel. Met een spectaculair proefje waagde hij zich aan de oplossing van het teveel aan CO2 op de aarde. Een mooie afsluiting van een vruchtbare middag: de rem is van drie duurzame projecten af!