Duurzaamheid.nl en Het Groene Brein organiseren in samenwerking met NEMO Science Museum de eerste Bilderberg van de Duurzaamheid. Hier komen eens per jaar dé experts op het gebied 
van duurzame innovatie in Nederland op uitnodiging bijeen. Zij belichamen kristalheldere denkkracht, jarenlange ervaring en ongebreidelde innovatiedrang. Hun doel? Opschaling realiseren voor bewezen duurzame innovaties in ketens, regio’s of (coalities van) bedrijven. Meld jouw case nu aan!

In een gestructureerd, creatief proces bekijken de experts drie veelbelovende cases waar barrières het realiseren van schaalgrootte (en dus: impact) verhinderen. Oftewel: er is een idee, er is geen enkele reden dat het niet opschaalt, maar het gebeurt nog niet. Het motto van de Bilderberg van de Duurzaamheid 2017 is dan ook: de rem eraf! 

We selecteren momenteel de hoofdrolspelers van de Bilderberg van de Duurzaamheid 2017: drie cases rond duurzame innovaties in ketens, regio's en coalities van bedrijven die wachten op een doorbraak.

Cases

Cases die in aanmerking komen…

  • draaien om een concreet idee of innovatie die bewezen is (voorbij pilotfase) maar niet van de grond komt;
  • spelen zich af bij de partijen waar de executie van duurzame transitie ligt: in een keten of coalitie van (voornamelijk) mkb-bedrijven of in de regio (stad of gemeente). Het (nationale) beleidsniveau is expliciet uitgesloten;
  • raken aan minimaal drie SDG’s;
  • dragen schaalgrootte (impact) en repeteerbaarheid in zich.
Voorbeeld 1

Jouw organisatie wil duurzaam innoveren, maar kan alleen succes behalen als de gehele keten gelijktijdig meebeweegt. Op de Bilderberg van de Duurzaamheid zetten we de gehele keten bij elkaar om gezamenlijke noodzaak en ambitie uit te spreken, problemen op te lossen, en concrete vervolgstappen te identificeren.

Voorbeeld 2

Als organisatie heb je een oplossing die bewezen duurzame impact realiseert met een business case. Na de pilotfase bij een grote partij komt opschaling niet van de grond.

Organisatie

Bilderberg van de duurzaamheid wordt georganiseerd door Duurzaamheid.nl en Het Groene Brein, in samenwerking met NEMO Science Museum. Het is een onafhankelijk evenement zonder winstoogmerk met als doel Nederland verder verduurzamen. Deelname is kosteloos. 

Binnen de muren van de conferentie wordt informatie vrijelijk gedeeld vanuit het principe van transparantie. Naar de buitenwereld wordt informatie vertrouwelijk behandeld.

woensdag 15 november 2017
15.00 tot 21.00 uur
NEMO Science Museum

Meld jouw case aan!

Wil je een case indienen of wil je meer informatie, neem dan contact op met Linda Modderkolk of Mark Beumer. 

Linda.modderkolk@duurzaamheid.nl 
06 4543 0913 

Mark.beumer@hetgroenebrein.nl
06 2914 9244