Het eind van het jaar is een mooie gelegenheid om even terug te kijken. Wij doen dat met de best gelezen artikelen van Duurzaamheid.nl in 2017.

Energietransitie
Pallas Achterberg van Alliander neemt ons mee in de energietransitie. Wat houdt die eigenlijk echt in? Moeten we de Noordzee volbouwen met windmolens en vooral heel veel energie besparen? En waarom zijn ondernemers in dit verhaal zo belangrijk? In gesprek met Pallas proberen we door de bomen het bos weer te zien: over polderen, de circulaire economie en het belang van innovatieve ondernemers.

Jacqueline Cramer
Het expertinterview met professor Jacqueline Cramer, voormalig minister van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en nog steeds actief als regisseur van de circulaire economie zoomt onder andere in op haar dromen en ambities op het gebied van duurzaamheid. Ze weet als geen ander alle betrokkenen met elkaar te verbinden die het samen moeten doen.

Transitieagenda’s

De ambitie van het kabinet voor een volledig circulaire economie in 2050 werd begin dit jaar met het ondertekenen van het Grondstoffenakkoord onderschreven. Vijf sectoren werkten aan een transitieagenda: biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Dit zijn de gebieden met grote betekenis voor de Nederlandse economie en waar het grootste verschil kan worden gemaakt. De transitieagenda’s worden 15 januari 2017 gepubliceerd.