Eind mei lanceerde minister Kaag de Sustainable Development Goals Partnerschapsfaciliteit (SDGP). Dat partnerschap is bedoeld om in de private sector van ontwikkelingslanden duurzame voedselproductie en ontwikkelingen te stimuleren.

'Het bevorderen van beter werk en inkomen, groei van de landbouwsector en duurzaam ondernemen zijn essentieel om stappen vooruit te zetten om de SDG's te behalen', stelt minister Kaag. 'Dat lukt alleen als overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld de handen ineen slaan. Deze vorm van publiek-private-partnerschap stimuleert die gecombineerde aanpak op efficiënte wijze.' 

Leefomstandigheden verbeterd 

Het SDGP richt zich specifiek op SDG 2 (einde van honger), SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei) en SDG 17 (partnerschappen voor de doelen). De SDGP wordt gevuld met 70 miljoen euro, de helft daarvan wordt eind dit jaar beschikbaar gesteld, de andere helft in 2019. Het partnerschap is de opvolger van de Faciliteit Duurzaam Ondernemerschap en Voedselzekerheid (FDOV). Dat realiseerde in een reeks ontwikkelingslanden -met name Ethiopië en Kenia- meer dan vijftig projecten die de leefomstandigheden van heel veel mensen hebben verbeterd. Zoals het kweken van krekels voor consumptie door boeren in Kenia en Uganda, dat onder meer gezonde voeding en extra inkomsten oplevert. Een ander voorbeeld is het verbouwen van aardappelen in Vietnam. Dat gebeurt buiten het rijstseizoen, wat eveneens leidt tot extra inkomsten en meer voedselzekerheid. Een win-winsituatie dus.

Meer informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is uitvoerder van SDGP, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Organisaties kunnen hun projectideeën tot en met 17 december 2018 indienen bij www.rvo.nl.