Header Consumptiegoederen van waardebehoud naar waardecreatie

Op 1 februari 2021, tijdens de Week van de Circulaire Economie, vindt de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats. Dit jaar in digitale vorm. Het thema van de conferentie is het kantelpunt naar een circulaire economie. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie worden verschillende deelsessies georganiseerd. Eén van de organisaties die een deelsessie organiseert, is het Transitieteam Consumptiegoederen. Tijdens het werkatelier van het Transitieteam Consumptiegoederen krijg je inzicht in de agenda van het team in 2021. Deelnemers aan dit werkatelier zetten hun tanden in het aanscherpen van de agenda. Deze sessie zal in het bijzonder aandacht besteden aan het ontstijgen van waardebehoud naar het creëren van waarde voor economie, maatschappij en milieu. Spreker tijdens de sessie is Anne-Marie Rakhorst, ondernemer en initiatiefnemer van Duurzaamheid.nl.

Transitieteam Consumptiegoederen

Het Nederlandse kabinet heeft als doelstelling om in 2050 een circulaire economie in Nederland gerealiseerd te hebben. Overheden, bedrijfsleven, wetenschappers en andere partijen werken hierbij samen in vijf transitieteams om zo de circulaire economie concreet vorm te geven. Een van deze teams is het Transitieteam Consumptiegoederen. Het Transitieteam Consumptie goederen werkt aan circulaire ketens rondom productgroepen zoals: matrassen, meubels, textiel, verpakkingen en elektronische apparaten. De oplossingen waar aan gewerkt wordt verschillen van overstappen op een servicemodel tot refurbishen zodat een product opnieuw gebruikt wordt.

In een circulaire economie is het behouden van waarde echter niet het enige doel. Welke kansen zijn er tot het creëren van waarde? Denk hierbij aan werkgelegenheid (de kwaliteit en creatie van banen), Sociale innovatie (de concentratie verschuiving van eigenaarschap en daarmee macht) en de biosfeer (Gezonde materialen die ons ecosysteem en klimaat verbeteren).

Tijdens het werkatelier ontdekt het Transitieteam Consumptiegoederen met jou de kansen tot waarde-creatie voor de transitieagenda consumptiegoederen.

Werkatelier

Een werkatelier is een interactieve sessie waarbij de inbreng van deelnemers essentieel is.

Aanmelden voor de deelsessie tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie?

Ga naar de website van de Nationale Conferentie Circulaire Economie om je (gratis) aan te melden voor de digitale conferentie. Het is niet nodig om je op voorhand aan te melden voor het Werkatelier - Consumptiegoederen: van waardebehoud naar waardecreatie. Dit werkatelier start om 11.30. Op dat moment kun je via de website van de Nationale Conferentie Circulaire Economie op de sessie klikken en daarna op de knop 'deelnemen aan deze sessie'. Er opent dan een nieuw venster met de sessie. Vanwege het interactieve karakter van deze sessie wordt het aantal deelnemers gelimiteerd op maximaal 25.

Deel dit artikel op social media