71307 banners3
Header afb

De versnelde digitalisering, onder meer door de coronacrisis, heeft mogelijk een grote invloed op de energietransitie. Een goede benutting van de huidige digitalisering biedt een grote kans om de energietransitie te versnellen en stappen te maken. Hoe kan data duurzame transities ten behoeve van het behalen van de doelen in het klimaatakkoord mogelijk maken?

Tijdens het Data en Energie Congres worden krachten en kennis op gebied van data en energie gebundeld en kom je alles te weten over de kansen die digitalisering biedt op gebied van duurzaamheid.

Wat tijdens het congres aan bod komt

  • De invloed van de versnelde digitalisering op de energietransitie
  • Datagebruik voor gemeenten bij het formuleren van de transitievisie warmte
  • Dataethiek en veiligheid in de energiesector
  • Het gebruik van data bij samenwerkingen over gemeentegrenzen heen
  • Voorbeelden van succesvol datagebruik bij gemeenten en projecten

Zoals te zien is hebben de diverse onderwerpen een flinke overlap met vele SDG’s. De organisatie roept dan ook overheden, woningcorporaties, het bedrijfsleven, bouwbedrijven en technologiebedrijven op om deel te nemen en kennis en ervaring op gebied van data en energie uit te wisselen.

Sprekers zijn onder meer David Peters (Academic Director, Chief Transition Officer en lid Raad van Bestuur, Stedin Groep), Paul Suijkerbuijk (Adviseur Data, VNG Realisatie), Mike van der Geld (Wethouder Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur bij Gemeente ’s Hertogenbosch) en Ad van Wijk (Professor Sustainable Energy aan de Universiteit van Delft). De dagvoorzitter is Toon Vanagt, Managing Partner Data.be & Chairman Open Knowledge Belgium.

Het congres Data & Energie is bedoeld voor iedereen die een bijdrage levert of wil leveren aan de energietransitie.

Geïnteresseerd en wil je erbij zijn?

Deel dit artikel op social media