Ton Bastein, gepromoveerd chemicus, werkt sinds 1993 bij TNO. Aanvankelijk als project-, programma- en researchmanager in tal van gebieden (reinigingstechnologie, nanotechnologie, halfgeleidertechnologie, defensie-onderzoek), sinds 2009 richt hij zich op grondstofvraagstukken en activiteiten gerelateerd aan resource efficiency en circulaire economie. Hierbij heeft hij een coördinerende en initiërende rol.

Nationaal en internationaal is Ton Bastein betrokken bij talrijke circulaire en grondstof-analyse-projecten en hij is auteur van vele publicaties. Hij was onder meer medeoprichter van het Platform Materiaalschaarste (2009) waar onderzoek, overheid en industrie informatie uitwisselt omtrent grondstofvraagstukken. Hij is als onderzoeker betrokken bij recente analyses van de potenties van de circulaire economie in Amsterdam (Quick Scan Circulair Amsterdam, 2015), Flevoland en Nijmegen en is medeauteur van het rapport ‘Kansen voor de circulaire economie in Nederland’.

Ton Bastein probeert bij TNO met zijn collega’s een solide fundament te leggen onder de duurzaamheidsdiscussie door analyses te verrichten die voorbij hypes gaan. Het gaat daarbij om de macht van de getallen: waar hebben we het nu precies over met betrekking tot duurzaamheid, circulair denken en de toegevoegde economische waarde? Mede op basis van die analyses worden programma’s ontwikkeld om tot verdere verduurzaming te komen.

Laten we de circulaire economie vooral niet als doel op zich zien, maar steeds verbinding zoeken met andere opgaves, zoals het energievraagstuk en de klimaatagenda.

Ton Bastein