Luitenant-kolonel, officier Koninklijke Landmacht, door Defensie beschikbaar gesteld om sinds 2015 categorie manager bedrijfskleding Rijk te zijn. Van Arnhem koopt namens de gehele Rijksoverheid bedrijfskleding in en heeft een visie geschreven op welke wijze hij met bedrijfskleding maximaal kan bijdragen aan Rijksdoelstellingen, waaronder social return en klimaat.

De belangrijkste focus van Van Arnhem is significant bijdragen aan het verminderen van de grote textielafvalberg. Dat gebeurt enerzijds aan de vraagkant bij de inkoop van artikelen (post-consumer textiel als percentage grondstof in nieuwe producten) en anderzijds aan het eind van de levensduur door inzameling, sortering, hergebruik en recycling.

Samen met zijn contractleveranciers, designers, brancheverenigingen, onderzoeksinstituten en hogescholen wordt gewerkt aan het verbeteren van de techniek van recycling (mechanisch en chemisch). Van Arnhem ziet de Rijksoverheid als aanjager en stimulator voor andere vraagpartijen, zowel overheid als markt, om uiteindelijk impact in Nederland te creëren. Zo fungeert de Rijksoverheid als springplank naar de consumentenmarkt.

Als je met de inzameling van kleding een goed verhaal hebt over het 'waarom' en daarmee 185.000 geüniformeerde collega’s bereikt, dan bereik je uiteindelijk ook 185.000 gezinnen thuis.

Rob van Arnhem
Rob van arnhem2