Paul Lucas is beleidsonderzoeker Milieu en Ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Zijn werk richt zich met name op internationaal klimaatbeleid en de rol van het milieu in duurzame ontwikkeling. Langetermijnperspectief, systeembenadering en scenarioanalyse zijn basisingrediënten in zijn onderzoek. Zijn huidige werk richt zich op de rol van milieu bij het realiseren van de Werelddoelen van de VN (Sustainable Development Goals), zowel nationaal als internationaal.

Paul is lid van het Planetary Boundaries Research Network. Hij heeft verschillende keren bijgedragen aan de Global Monitoring Report-serie van de Wereldbank, gericht op het realiseren van de millenniumdoelen. Ook was hij betrokken als hoofdauteur bij de vijfde Global Environmental Outlook (GEO) van het VN-milieuprogramma (UNEP). Verder schreef hij diverse rapporten en wetenschappelijke artikelen, onder andere over de rol van milieu bij het realiseren van de Millenniumdoelen en over de betekenis van de Werelddoelen voor het Nederlandse nationale duurzaamheidsbeleid.