Als programmaleider bij Natuur & Milieu probeert Jelmer overheden en bedrijven te bewegen om hun grondstoffenbeleid duurzamer te maken. Dat doet hij door zich volop in het maatschappelijke debat rondom Circulaire Economie te mengen. Altijd op feiten gebaseerd en met een oplossingsgerichte houding.

In zijn element is Jelmer op onderwerpen waar het maatschappelijk debat wel wat zuurstof en nieuwe inzichten kan gebruiken om tot echte oplossingen te komen. Bijvoorbeeld als het gaat om biomassa. Als lid van de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Sociaal-Economische Raad (SER) adviseerde Jelmer samen met werkgevers en werknemers de overheid over productie en gebruik. Een ander onderwerp dat hem aan het hart gaat is plastic. Als lid van de stuurgroep van het Plastic Pact houdt hij de ondertekenaars aan hun afspraken en helpt hij hen waar mogelijk om de gemaakte afspraken na te komen. Ook is Jelmer een van de leden van het Transitieteam Consumptiegoederen.

Jelmers oogappel is Mission Reuse, waar hij de voorzitter van is. Met dit programma probeert Natuur & Milieu samen met Enviu en Recyclingnetwerk Benelux een transitie van wegwerp naar herbruikbare verpakkingsmaterialen te bewerkstelligen.

In zijn vrije tijd is Jelmer lid van de gemeenteraad van Woerden.