Dr. Ir. Jack Doomernik MM is lector van het lectoraat Smart Energy bij het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans Hogeschool. Jack Doomernik zet zich als lector in om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk vraagstuk rondom de energietransitie.

Door toenemende verstedelijking en materiaalschaarste is het van belang dat steden zich steeds meer richten op een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door over te gaan op andere vormen van energiebronnen. Jack zet zich in voor deze ontwikkeling en streeft ernaar om een snellere overgang van fossiele brandstoffen naar elektriciteit en waterstof te realiseren. Hij werkt hierbij samen met docentonderzoekers, studenten, collega-lectoren en het werkveld. Ook is hij betrokken bij diverse lectorenplatforms, zoals LEVE en Urban Energy. De kennis die zijn lectoraat opdoet, wordt verwerkt in het onderwijs en doorgegeven aan bedrijven en instellingen.

Wat we proberen vanuit het lectoraat is het maatschappelijke vraagstuk omtrent de energietransitie te vertalen naar technische oplossingen. De praktische kant wordt hierbij onderstreept. We gaan voor oplossingen die in de praktijk ook werken.

Jack Doomernik
Jack Doomernik2