Hugo von Meijenfeldt is Senior Sustainability Advisor bij UN Global Compact (Nederlands Netwerk) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu en Internationaal). Vanuit zijn privaat-publieke brugfunctie wil hij tot een verhoging van de ambities komen om de 17 Sustainable Development Goals te halen: bij bedrijven door versterking van hun ondernemers-, kapitaal- en innovatiekracht, bij de overheid door versterking van hun regel- en belastingbevoegdheid en de programmeer-, organiseer- en faciliteerrol, en bij beiden verduurzaming van inkoop en bedrijfsvoering. Zijn meest recente functie is een bijzondere optelsom van alles wat hij in zijn (werk)leven gedaan heeft. Zo begon hij als milieu-ambtenaar en was hij Directeur Internationaal bij het Ministerie van VROM en Klimaatgezant, Consul-Generaal in San Francisco en de nationale SDG coördinator bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het is mijn droom dat ik tot mijn 75ste een rol mag spelen rond de werelddoelen, dan is het 2030. Dan zeg ik: zie je wel: na de Millenniumdoelen was de tweede helft van de werelddoelen ook te doen. Het was een stuk moeilijker, maar het is gelukt. En dat is geen zweverige droom; ik denk dat het heel realistisch is.

Hugo von Meijenfeldt