Geanne van Arkel werkt sinds 2003 voor Interface, de tapijttegelfabrikant die al sinds 1994 werkt aan het leveren van een herstellende bijdrage aan milieu en maatschappij. Ze weet zowel intern als extern mensen te verbinden en duurzaamheid op persoonlijke wijze over te brengen. Hierdoor kan iedereen een eigen vertaalslag maken om zo duurzaamheid strategisch en creatief te verankeren binnen organisaties en ketens.

Duurzame ontwikkeling is in haar ogen de enige weg naar een betere en succesvolle toekomst, waarbij het essentieel is om te bepalen wat succes is: meer… of beter.

Als intrapreneur kan ik mijn drive om een bijdrage te leveren aan een circulaire en inclusieve samenleving helemaal kwijt.

Geanne van Arkel

Transparantie en samenwerkingsverbanden
Geanne van Arkel gelooft in transparantie als de drijvende kracht voor duurzame innovatie en de ontwikkeling van productservice-systemen voor nieuwe businessmodellen. Cruciaal hierin zijn sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden in de biobased en circulaire economie, waarbij haar focus ligt op het creëren van inclusieve bedrijfsmodellen. Daarbij past ze de principes van biomimicry, The Natural Step en The Blue Economy toe. Door de focus te leggen op waardecreatie groeit een bedrijf op zowel ecologisch, sociaal als economisch gebied.

Volgens haar gaat duurzaamheid over het toepassen van nieuwe waarden zodat je succes vanuit een ander perspectief ziet. Het gaat over het herdefiniëren van de toekomst en tegelijkertijd efficiënter en effectiever op korte termijn zijn om zo een betere, succesvolle en toekomstbestendige onderneming te bouwen.