Caroline Santamaria heeft een masterdiploma in optica en heeft ervaring opgebouwd bij uiteenlopende bedrijven – van start-ups tot multinationals. Zo ontwikkelde ze bij Philips R&D innovatieve voorstellen voor waardecreatie om het portfolio te verduurzamen. Bij Signify zette ze het beoordelingsprogramma om duurzame verklaringen te onderbouwen op, zoals voor het disruptieve ‘Light-as-a-Service’-bedrijfsmodel. Met haar expertise in monitoring maakte ze deel uit van het kernteam dat groeikansen verkende die bijdragen aan een duurzame, circulaire en inclusieve economie.

Op dit moment ontwikkelt Caroline vanuit Duurzaamheid.nl haar deskundigheid verder binnen een breed landschap van bedrijven, overheden en instellingen. Zo draagt zij onder meer bij aan de nationale en internationale inspanningen voor monitoring van de circulaire economie. Binnen het transitieteam consumptiegoederen verkent ze momenteel de kansen om de transitie naar circulaire consumptiegoederen te versnellen aan de hand van (big) data.

In al haar activiteiten streeft ze naar samenhang en consistentie tussen de verschillende agenda’s zoals circulaire economie en klimaat. Het is haar doel om duurzame oplossingen te integreren binnen organisaties en om draagvlak te vergroten voor duurzame transities.