Op 15 januari worden de transitieagenda’s gepresenteerd en aangeboden aan de bewindspersonen, de voorzitters van de maatschappelijke partners en alle andere ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord.

Met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord onderschreven de 350 ondertekenaars het belang van de circulaire economie. Daarmee is de basis gelegd voor de ontwikkeling van vijf transitieagenda’s: Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. In de agenda’s staan voorstellen die de omslag naar een circulaire economie versnellen.

Op 15 januari worden de transitieagenda’s gepresenteerd en aangeboden aan de bewindspersonen, de voorzitters van de maatschappelijke partners en alle andere ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord (VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, VCP, Stichting Natuur & Milieu, VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijksoverheid) vertellen aansluitend over de vervolgstappen.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de Circular Award uitgereikt. Dit is een verkiezing voor innovatieve projecten, producten of ondernemingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland.

Meer informatie over deze bijeenkomst leest u op de website van Nederland circulair!